proINWEST


Idź do spisu treści

inne uslugi specjalistyczne

oferta

  • kosztorysowanie
  • kompleksowa obsługa inwestycji


dla większych inwestycji oferujemy przygotowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie przetargów na generalnego wykonawcę, dostawców, skompletowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji wykonawczej generalnemu wykonawcy, opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem etapowania inwestycji, zawarcie umowy z generalnym wykonawcą, przejęcie placu budowy od inwestora i przekazanie generalnemu wykonawcy, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, etapowy odbiór robót, sporządzanie dokumentacji budowy w zakresie wykonania dodatkowych lub zamiennych robót, przeprowadzanie prób i rozruchów, kompleksowe wyposażanie obiektów, dbiór końcowy i przekazywanie użytkownikowi, prowadzenie i kompletowanie dokumentacji finansowej, rozliczenie kosztów budowy i sporządzenie dowodów przekazania środków trwałych


www.proINWEST.eu | pro_FORMA@o2.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego